Light and Airy Collections

Xin chào,  

Song song với việc phát triển Hipster Wedding, nhận thấy nhu cầu của khách hàng cũng có một số ảnh hưởng kết nối của gia đình.

Và truyền thống Á Đông với quan niệm ảnh cưới cần trắng sáng rõ ràng, Hipster Wedding đã phát triển thêm hệ thống màu sắc theo phong cách Light and Airy này để các bạn có thêm sự lựa chọn đa dạng.  

   

Những phản hồi từ các bạn là điều làm cho chúng tôi tốt hơn mỗi ngày

  .

   

~ Andrew and Tin Tin ~

Untitled photo
Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Chiangmai rustic glasshouse wedding captured by Hipster Wedding
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Chiangmai rustic glasshouse wedding captured by Hipster Wedding
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Chiangmai rustic glasshouse wedding captured by Hipster Wedding
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Chiangmai rustic glasshouse wedding captured by Hipster Wedding
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
 • Untitled photo
Powered by SmugMug Owner Log In