Cũng lại là một chuyến đi cắm trại nữa để thấy lòng nhẹ bay bên cô bạn đời quá đỗi yêu thương của tôi.

Có quá nhiều những thứ để nói về nơi này nên tất cả ngôn từ chỉ đến từ sự im lặng. 

Chỉ mong những người lữ khách phương xa yêu quý mảnh đất này sau khi chiêm nghiệm và hưởng thụ thì giữ gìn lấy nó , chuyến đi rồi vào nơi rừng hoang sâu thẳm mình còn phải dọn 3 bọc rác lớn do quý vị để lại làm bạn với những hàng thông. Powered by SmugMug Owner Log In